O.K. Owowcowe Kocentraty Sp. z o.o.

ul. Gen. Chruściela 13

37-200 Przeworsk

tel. +48 16 648 88 43

NIP 794-14-06-809

REGON: 650249845

KRS 0000050214, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

Site is under construction